Servei d’habitatge de Palamós

L’horari d’atenció al públic que farem serà de 10:00h. a 14:00h. tots els dilluns.

Cal que truqueu o passeu pel Punt Jove per demanar cita prèvia.


C/ Santa Marta, 6.
17230
PALAMÓS
Tel. 972 31 37 39

Horaris: de 10h a 14h tots els dilluns.
correu electrònic: serveihabitatge@palamos.cat

Serveis:

  • Informar i assessorar la ciutadania en matèria d’habitatge
  • Elaboració d’un Registre de Sol·licitants per a l’accés al parc d’habitatges protegits, públics i privats
  • Gestió del programa de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social: captació d’habitatges, difusió dels programes d’ajuts, visita dels habitatges oferts per comprovar-ne el seu estat de conservació, supervisió dels contractes, seguiment del procés
  • Gestió del programa de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Jove
  • Tramitació d’ajuts al lloguer, tant per a persones arrendadores com per a persones  arrendatàries
  • Tramitació d’ajuts al lloguer per a joves, provinents de la Direcció General d’Habitatge i del Ministerio de Vivienda
  • Tramitació dels ajuts personalitzats a l’allotjament