Agenda Esportiva setembre de 2010

Agenda d’activitats esportives

Setembre de 2010


El Departament d’Esports té entre d’altres actuacions la d’impulsar, fomentar, gestionar i/o col.laborar en l’organització de tota classe d’iniciatives esportives públiques i privades de càracter local. .