Carnets internacionals

Has d’anar de viatge?

Utilitza els descomptes que t’ofereixen els diferents carnets que fem al Punt Jove!

CARNET D’ALBERGUISTA

És imprescindible per allotjar-se en els albergs de joventut de Catalunya i d’arreu del món.
Hi ha les modalitats següents:

Carnet d’alberguista juvenil

– Per a joves d’entre 14 i 29 anys. Per obtenir-lo cal presentar:
– DNI original
– Autorització paterna per als menors d’edat
– 5 €

Carnet d’alberguista adult
– A partir de 30 anys. Per obtenir-lo cal presentar:
– DNI original
– 12 €

Carnet d’alberguista de grup
– Per a entitats i associacions juvenils, esportives o socioculturals (mínim 10 persones). Per obtenir-lo cal presentar:
– Document timbrat per l’entitat o l’associació
– 15 €

Carnet d’alberguista familiar (per a famílies amb fills menors de 14 anys)
Per obtenir-lo cal presentar:
– Llibre de família o equivalent
– 24 €

CARNET ISIC

Aquest carnet de la International Student Travel Confederation (ISTC) és per a estudiants matriculats que cursin qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu (secundària, BUP, FP, universitats, etc.) i es pot adquirir a partir dels 12 anys.
Permet obtenir descomptes en les entrades a museus, teatres, cinemes, etc., i a l’hora de comprar bitllets d’avió, autobús i tren. En alguns casos, segons els països i tipus de serveis, es poden demanar límits d’edat per gaudir del descompte.

Per obtenir-lo cal presentar:
-DNI original
-1 fotografia
-Matrícula, carnet o certificat original de la facultat o l’escola on consti que la persona interessada està matriculada en aquell centre i que especifiqui el curs actual. S’hi ha d’indicar la durada del curs, que mai no podrà ser inferior a sis mesos.
-6 €

CARNET ITIC

Aquest carnet de la International Student Travel Confederation (ISTC) és per al professorat en actiu.

Per obtenir-lo cal presentar:
-DNI original
-1 fotografia
-Certificat original del centre d’ensenyament on consti que la persona interessada hi treballa i que acrediti que és amb dedicació plena, és a dir, un mínim de 18 hores setmanals durant l’any acadèmic en curs.
-8 €