Carpeta de Salut

 

La « Carpeta de Salut Jove » és un material divulgatiu que agrupa en un sol format tota la informació referent a la prevenció de conductes de risc amb adolescents. I que es reparteix gratuïtament a tots els alumnes de 3r d’ESO del municipi.

Aquest 2010 hem fet la 7a edició. Des del curs 2008-2009 s’ha tornat a editar a Palamós per separat de la resta de la comarca, tal com va néixer la primera “Carpeta de salut”.
El recorregut de la “carpeta de salut” ha estat molt exitós, passant a fer-se d’àmbit comarcal des de la segona edició fins l’actualitat.

En la 4a (2007-2008), però, ens vam adonar que cada vegada es distanciava més del seu primer criteri: per ser útil, la carpeta ha de ser propera i en la que us pugueu identificar, conèixer els serveis de què disposeu, en resum, contextualitzada al vostre municipi. Reforçant d’aquesta manera el sentiment que aquest material va dirigit a voslatres concretament, no a tots els joves, sinó als joves de Palamós. És per això, que a partir del curs 2007- 2008 es torna a editar aquest material des d’un àmbit local i proper.

La idea de la carpeta va sorgir de la preocupació que molt del material que s’editava per donar informació sobre temes de salut no durava a les mans dels joves pel seu format (fulletons, flyer,..) que en el millor dels casos llençaven després d’haver-los llegit. La dificultat era, doncs, aconseguir que part de la informació quedés en algun lloc, si més no, per poder-la consultar en els moments en que fos necessari (per exemple, els telèfons i adreces d’interès, on trobar ajuda, assessorament o fins i tot informació més específica).

Amb les carpetes volem:

–    Oferir informació sobre salut i prevenció de conductes de risc adreçada directament als joves i en un material perdurable.

–    Possibilitar als joves l’autoconsulta en els moments en què ells ho considerin necessari

–    Facilitar la informació necessària per promoure conductes saludables i prevenir d’aquesta manera conductes de risc

–    Fomentar la pròpia salut, els hàbits alimentaris saludables i higiènics bàsics, la sexualitat plena i segura, la pràctica habitual d’exercici físic i esport; i l’equilibri mental i emocional de la persona.