Bases per a la participació al XI Certamen Fernando Quiñones

Bases per a la participació al XI Certamen Fernando Quiñones

L’ àmbit del Certamen és nacional, poden  participar tots els joves nascuts o residents a Espanya que no superin els 35 anys d’edat el 31 de desembre de 2010 i que no hagin obtingut en l’ediciño anterior del Certamen el primer premi de la modalitat en la que es presenten. En les modalitats de “POESÍA Y RELATO CORTO” podran participar joves fins als 35 anys de edat nascuts als països Iberoamericans.

2 – S’ estableixen deu modalitats de participació: pintura, escultura, fotografia, còmic, curtmetratge, animació digital, grafit, pop rock, relato curtmetratge i poesia.