Curs de monitor/a de lleure a Palamós

Curs de monitor/a de lleure a Palamós

L’Ateneu organitza una jornada musical pels joves de Palamós.

Durant la tarda/vespre es realitzarà un concurs pels grups novells de la zona (el premi serà la grabació d’una demo de 4 temes a Japan Records de Palamós).

 

El curs de formació de monitors està regulat pel Decret 213/1987, de 9 de juny, sobre reconeixement d’escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil i per l’Ordre de 3 de juliol de 1995 de la Generalitat de Catalunya.

La durada del curs de monitors és de 275 hores
repartides en tres etapes de la següent manera:

ETAPA LECTIVA: 100 hores
ETAPA DE PRÀCTIQUES: 150 hores
MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES: 25 hores

Preu de la matrícula: 230,00 €

El preu inclou: Curs de monitors impartit per professors de l’Escola l’Empordà, assegurança de responsabilitat civil i d’accident, llibre del curs i seguiment tutorial.
No inclou: Estada a la casa de colònies que tindrà un cost addicional de 35€ que s’hauran de pagar el mateix dia a la mateixa casa de colònies.

Condicions d’accés:
Per iniciar el curs cal tenir els 18 anys complerts

Com matricular-se?
1) Personalment a:
Punt Jove de Palamós
C/ Santa Marta, 6 | PALAMÓS | Tel. 972 313739 | puntjove@palamos.cat
B) Per Internet en dos passos:
1r) Ompliu el formulari d’internet de matriculacions que trobareu a www.escolaemporda.cat
2n) Porteu el primer dia de curs la documentació requerida
Documentació que s’ha de presentar:
 Full de pagament bancari amb el comprovant d’haver pagat
 2 fotografies de carnet (Una cal enganxar-la al full de dades i pagament bancari)
 Còpia del DNI, NIE o Passaport