Més girocicletes

 

 

Més girocicletes

El sistema de transport té èxit i algunes estacions es queden sense bicis

Ja fa gairebé vuit mesos que la girocleta es va posar en funcionament, el nombre dusuaris augmenta i en diverses situacions algunes parades es queden buides durant uns moments. Vist lexit de les bicicletes de lloguer i per tal de cobrir les necessitats, l’Ajuntament de Girona compra un centenar més de girocletes.

 

 

Les estacions del centre cívic Pla de Palau i la demili Grahit i Plaça Catalunya són les estacions que més demanda tenen en certs moment del dia son les que es queden sense bicicletes, coincidint amb linici i final de lhorari laboral. Tot i que aquests mesos que ha estat en funcionament cap girocleta ha desaparegut si que se nhan detectat casos dabandonament o dirregularitats però sempre shan pogut recuperar les bicicletes. Avui en dia segueixen en funcionament les vuit estacions daquest sistema de lloguer de bicicletes, situades per diferents carrers de la ciutat. Es calcula que a inicis de tardor entrin en funcionament dues estacions noves previstes a lavinguda Pericot i a la Plaça Miquel de Palol