Informació d’habitatge

1. AJUTS I SUBVENCIONS DE LA SECRETARIA DE JOVENTUT

CRÈDITS PER A L’HABITATGE: Són crèdits per a cobrir les despeses inicials per accedir a un habitatge, tant de compra com de lloguer, com ara fiances, despeses de mobiliari, comissions, despeses notarials…

Els Crèdits per a l’Habitatge són compatibles amb els  Crèdits per a la Formació i amb els Crèdits per a l’Autoempresa, així com amb qualsevol altre ajut o subvenció atorgat amb la mateixa finalitat, llevat un altre Crèdit per a l’Habitatge.

Per a més informació: Clicar aquí

AJUTS AL LLOGUER JUST: Són ajuts al pagament del lloguer creats per facilitar el procés d’emancipació dels joves. 

Per a més informació: Clicar aquí

RENDA BÀSICA D’EMANCIPACIÓ: És una prestació adreçada als joves d’entre 22 i 30 anys (la prestació s’interromp quan es compleixen els 30 anys). La poden rebre les persones  emancipades, amb contracte de lloguer vigent, o les que s’han d’emancipar i encara no han formalitzat el contracte de lloguer. Aquests joves poden rebre:

– 210 € mensuals per al pagament del lloguer del seu habitatge habitual durant un màxim de quatre anys, siguin o no consecutius, o fins que la persona beneficiària compleixi els 30 anys.

– 600 € de préstec sense interessos, per a la fiança. Aquesta quantitat s’ha de retornar en el termini de quatre anys des del reconeixement de l’ajut, o quan es deixi de rebre la renda d’emancipació.

– 120 €, si es necessita aval, per a les despeses de la seva tramitació.

Per a més informació: Clicar aquí

2. INFORMACIÓ I AJUTS DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/habitatge/inici.jsp?ComponentID=114357&SourcePageID=593#1

INFORMACIÓ MUNICIPAL:
OFICINA MUNICIPAL D’HABITATGE     
C/ Santa Marta, 6.    17230    PALAMÓS
Tel. 972 31 37 39
Horaris:
correu electrònic

INFORMACIÓ COMARCAL:
OFICINA COMARCAL D’HABITATGE     
Consell Comarcal del Baix Empordà
C/ Tarongers, 12.      17100    LA BISBAL D’EMPORDÀ
Tel. 972 64 23 10
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 h
eagudo@baixemporda.cat

Per a més informació:

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/habitatge/inici.jsp

SUBVENCIONS PER A REHABILITACIÓ D’EDIFICIS

http://mediambient.gencat.cat/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/ajuts/habitatge/Rehabilitaci_HabitatgesProgrames06i07.jsp