Participa en l’Agenda 21 de Palamós! El nostre Pla d’acció per avançar cap a la sostenibilitat.

logo agenda 21

Participa en l’Agenda 21 de Palamós! El nostre Pla d’acció per avançar cap a la sostenibilitat.
Com ja sabeu, des de l’Ajuntament de Palamós hem iniciat l’Agenda 21 Local amb l’objectiu d’elaborar un Pla
d’Acció per determinar les actuacions que ens han de permetre avançar cap a la Sostenibilitat.
Aquest procés només té sentit si es fa a partir de la Participació ciutadana de tots els sectors de la societat
de Palamós. És per això que us animem a respondre un breu qüestionari per tal de prioritzar els Objectius
estratègics de futur del municipi.