Mobipro Eu

REQUISITS PER PARTICIPAR AL PROGRAMA

• Joves aturats entre 18 i 27 anys.
• Ser ciutadà de la Unió Europea o tenir permís de treball vàlid a la Unió Europea.
• Títol d’Educació Secundaria Obligatòria, Cicle Formatiu Grau Mitjà o Grau  Superior.
• Capacitat d’organització i autonomia.
• Interès en Alemanya, el seu idioma i la cultura