Preinscripcions als Casals d’Estiu Municipals de Palamós 2020

Procediment d’inscripcions Casal d’Estiu Municipal de Palamós 2020

 1. Fer la pre-inscripció de l’1 al 3 de juny (ambdós inclosos) a través del portal web: www.palamos.cat/casals 

Un cop feta la preinscripció es rebrà un missatge automàtic confirmant que s’ha fet correctament la preinscripció, amb un enllaç que més endavant servirà per descarregar el formulari d’inscripció, i la carta pagament amb el corresponent codi de barres.

2.-  Entre el 8 i el 12 de juny, es rebrà un nou correu de confirmació de la plaça, i es comunicarà que un cop a la fase 3, donarem les instruccions per a fer el pagament.

3.- En la Fase 3 és rebrà el correu on recordarem que ja es pot descarregar la carta de pagament amb l’enllaç que es va rebre el primer dia. També enviarem la declaració responsable. Qui hagi extraviat el primer correu amb l’enllaç podrà recuperar-lo posant el DNI al formulari d’inscripció.

Horaris:
En aquesta edició 2020 degut a les mesures de la Covid-19, els horaris s’han vist modificats i s’ha hagut d’eliminar les opcions d’acollida matí i tarda, quedant els horaris de la següent manera:

Casal matí: de 9h a 13h
Casal Menjador: de 13 a 15h

Referent a la adjudicació de places

Per tal de poder garantir les mesures de prevenció de la Covid-19, les places seran limitades i els grups més reduïts que altres anys. Les activitats que es desenvoluparan també seran adaptades al distanciament físic que exigeix la situació i els protocols publicats pel govern.

En cas de rebre més sol·licituds que places disponibles al casal d’estiu, tal i com estableix l’article 8 del Reglament regulador del servei públic municipal  del casal d’estiu per a nens i joves de Palamós i Sant Joan, les places s’atorgaran en funció del barem següent:

 1. Relació amb el municipi
  a) Tenir residència al municipi de Palamós:  5 punts.
  b) Tutors legals del menor amb feina a Palamós: 3 punts.
  c) Tenir propietat a Palamós: 2 punts.
 2. Condicionants socioeconòmics.
  La suma dels ingressos anuals de tots els membres que integren la meva unitat familiar igual o inferior a 2,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya: 2 punts.
 3. Situació familiar
  a) Famílies monoparentals: 1 punt.
  b) Famílies nombroses: 1 punt.

La puntuació final a tenir en compte per establir la llista d’accés a les places del servei serà la resultant de la suma dels blocs A+B+C tenint en compte que en cada bloc només es podrà obtenir puntuació per un dels criteris. Els casos d’empats a punts per atorgament de places o per confegir la llista d’espera es resoldran per sorteig.

 

FAQS dels Casal d’estiu municipals
Ajuntament de Palamós


INSCRIPCIONS

 • Quan sabré si tinc plaça?
  Entre el 8 i el 12 de juny, es rebrà un nou correu electrònic amb la confirmació de la plaça.
 • Quan es farà el pagament?
  Els pagaments de les activitats es faran quan s’entri en la Fase 3 del procés de desconfinament, condició sine qua non per a la realització del Casal. Aquest pagament podrà realitzar-se quan a inscripció sigui acceptada i s’hagi entregat la documentació pertinent segons el document marc.
 • Com es farà la reunió informativa prèvia a l’inici del casals?
  Per videoconferència amb l’aplicació ZOOM. Les famílies amb assignació de plaça rebreu un correu electrònic amb accés a formulari de google, on caldrà registrar-se i afegir tots els dubtes i consultes en relació a l’activitat. En breu us enviarem l’enllaç per accedir a la reunió del casal que es celebrarà el dijous 25 de juny. A les 19.30h pel Casal de Lleure i a les 20.15h per l’Esportiu.
 • Què passa amb els diners si hi ha un nou procés de confinament durant la realització del Casal?
  Sempre que el motiu sigui de força major l’Ajuntament retornarà els diners de la inscripció de forma proporcional pels dies no gaudits.

 

ACTIVITATS

 • Quina serà la tipologia d’activitats al Casal de Lleure?
  Es mantindrà el centre d’interès i els eixos d’animació setmanals com a eix vertebrador del Casal, a partir del que es derivaran les activitats que formaran la programació, com jocs, tallers, danses, gimcanes, etc… sempre amb la voluntat de garantir el distanciament físic entre infants i monitor/a.
 • I en el cas del Casal Esportiu?
  Es treballa en adaptar al màxim la programació mantenint la combinació de jocs i esports,  i les activitats a l’aire lliure, però amb limitació de la proximitat física. A través de la innovació, el nostre equip de coordinadors esportius ha treballat per a desenvolupar propostes que compleixin els requisits, com jocs, competicions, sortides a l’aire lliure, activitats de descobriment de l’entorn i d’activitat física en el medi natural que motivin i diverteixin als infants.
 • Hi haurà activitats conjuntes entre grups de casal?
  No. Les activitats que relacionin diferents unitats de convivència no es podran realitzar.
 • Quines instal·lacions s’utilitzaran? Per on haurem d’entrar als infants al Casal?
  Les instal·lacions hauran d’adaptar-se a cada lloc. Pel que fa a entrades i sortides, les famílies rebran un correu explicatiu explicant quin serà l’itinerari per a deixar i recollir als infants del Casal, assegurant el no creuament d’infants de diferents unitats de convivència.
 • Quines accions es faran per a tractar les emocions que s’han generat durant el confinament?
  TOT OCI aplica el seu programa #Emociona’t d’educació en emocions, hàbits i habilitats per a la vida a les activitats d’estiu. Aquest any, els objectius i les activitats aniran encarades a entendre i explorar quins sentiments s’han generat durant el període de confinament, el treball d’hàbits per a poder tornar a gaudir de la interacció social amb seguretat i d’altres propostes relacionades amb les habilitats per a la vida (empatia, comunicació, esperit creatiu… entre d’altres).
 • Hi haurà servei d’acollida matinal? I de menjador?
  No hi haurà servei d’acollida matinal atès que la DG de Joventut recomana realitzar mínimes segmentacions d’activitats per garantir la traçabilitat en els grups de convivència del Casal.

  El menjador es considera un servei essencial i si que es realitzarà, respectant sempre l’espai de dos metres entre els infants. La desinfecció del parament es farà a les temperatures corresponents i amb els materials adequats.
 • El primer dia per quina porta haurem d’accedir al casal? I les sortides de l’activitat?
  Amb anterioritat a l’inici del casal les famílies rebreu un correu amb les indicacions del primer dia de casal. L’acollida del primer dia es farà en franges horàries de 10-15’.
 • Quines instal·lacions es disposarà per als casals? I quin protocol de neteja es preveu?
  El casal municipal es farà a l’Institut i a la Nau dels 50 metres. Els serveis tècnics municipals adequaran la neteja i desinfecció d’acord als protocols fixats pel PROCICAT i la DG Joventut 

 • Si paguem la inscripció al casal i s’anul·la abans de començar em tornaran els diners?
  El pagament es farà quan ens trobem en Fase 3, fet que garanteix la realització del casal. Si en cas de força major posteriorment es suspèn l’Ajuntament retornarà l’import corresponent als dies no gaudit.
 • Hi haurà l’excursió en autocar?
  Inicialment no es preveuen aquestes sortides. Si en el decurs de l’estiu es flexibilitzen les condicions es tornarà a valorar de nou.


SEGURETAT

 • Com es preveu garantir el distanciament físic que fixa el PROCICAT?
  S’organitzarà als infants en grups de 10 participants com a màxim, que adquiriran el nom de GRUPS de CONVIVÈNCIA. Cadascun tindrà un responsable/monitor, que dinamitzarà jocs i activitats dissenyades prèviament per garantir entre els infants del grup que no hi hagi contacte o proximitat física. No hi haurà activitats d’interrelació entre grups de convivència.
 • Com es garantiran les mesures d’higiene i seguretat al Casal?
  El document marc preveu la creació de la figura d’un responsable d’higiene i seguretat. Serà l’encarregat de vetllar per garantir l’aplicació dels protocols de neteja, higiene i les mesures de distanciament físic.
 • Què passa si hi ha un cas de positiu dins del Casal?
  Si hi ha un cas de positiu dins el Casal, la unitat de convivència on hi hagi hagut el positiu, haurà d’aïllar-se a casa durant 15 dies, per tal d’impedir una expansió del virus dins del Casal.
 • Quines seran les mesures de prevenció? S’haurà de dur mascareta?
  Les mesures de prevenció principal tindran a veure amb la higiene personal i col·lectiva. Es demanarà als infants que es rentin les mans amb aigua i sabó sempre que es canviï d’activitat, i abans i després dels àpats. Pel que fa a les mesures col·lectives, hi haurà una neteja i desinfecció dels materials i els espais. El material es desinfectarà quan canviï d’unitat de convivència. Pel que fa als espais, preveiem 3 neteges diàries en aules, lavabos i menjador, a càrrec dels encarregats de seguretat i higiene.
  S’haurà de dur mascareta sempre que garantir la distància física de 2 metres no sigui possible, com per exemple al realitzar una cura.
 • Quina serà la ràtio de monitors?
  L’ Ajuntament i TOT OCI, Educació, Lleure i Esport, proposen una organització del casal amb Unitats d’Acció a partir de 3 grups de convivència. Cada Unitat d’Acció disposarà de 4 dirigents (3 responsables dels grups de convivència i 1 Responsable de Seguretat i Higiene). Més la presència del Director de l’activitat. La ràtio general del casal serà d’entre 7 o 7,5 infants per dirigent.